Category: Câu chuyện y học

chuyện y học trong kiều 0

Chuyện Y học trong Kiều

Chuyện Y học trong Kiều – Phần 1 Cành hoa trong những cơn bão tố! Đọc truyện Kiều, ai cũng cảm thương cho cái khổ của nhân vật Thúy Kiều. Nàng khổ về thể xác và khổ về tinh thần....