Bệnh thường ngày

Chai chân

CHỮA BỆNH CHAI CHÂN Chai chân (clavus) là tình trạng tăng sinh dày lớp thượng bì, nhất là lớp sừng, thường gặp ở các điểm… Read More »Chai chân