Bài thuốc

Chỉ thực tiêu bĩ hoàn

Chỉ thực tiêu bĩ hoàn Thành phần: Can khương            4g                   Bạch linh           8g Chích cam thảo       8g                   mạch nha          8g Bạch truật                8g                   Bán hạ… Read More »Chỉ thực tiêu bĩ hoàn

Thấu nùng tán

Thấu nùng tán Thành phần: Sinh hoàng kỳ    12g Xuyên sơn giáp   4g Xuyên khung        9g     Đương quy          6g Tạo giác thích        6g   Normal… Read More »Thấu nùng tán

Qua đế tán

Qua đế tán Thành phần: Qua đế                             1g Xích tiểu đậu                    1g Đạm đậu xị                       9g Cách dùng: Tán bột Qua đế và Xích tiểu… Read More »Qua đế tán