Category: Điện tim

Cách xác định trục điện tim

XÁC ĐỊNH TRỤC ĐIỆN TIM TÍNH TRỤC TRUNG BÌNH CỦA QRS TRÊN CÁC CHUYỂN ĐẠO Ở MẶT PHẲNG TRÁN Xác định chuyển đạo có tổng đại số của các thành phần phức độ QRS bằng 0. Trục QRS sẽ là...