Tuần hoàn

Tiếng thổi

CÁC TIẾNG THỔI TRONG TRIỆU CHỨNG TIM MẠCH ĐẠI CƯƠNG Trong một số trường hợp khám tim, ngoài các tiếng tim bình thường chúng ta… Read More »Tiếng thổi