Acid Tranexamic – Thuốc điều trị bệnh

Acid Tranexamic Acid tranexamic có tác dụng ức chế hệ phân hủy fibrin bằng cách ức chế hoạt hóa plasminogen thành plasmin, do đó plasmin không được tạo ra. Tên chung quốc tế: Tranexamic acid (trans – p – ami-nomethyl...