Đông dược – thuốc nam

Tang thầm

Tang thầm Tang thầm Morus alba L. , họ Dâu tằm (Moraceae). Bộ phận dùng: Quả dâu gần chín Tính vị quy kinh: Ngọt chua, hàn – Can… Read More »Tang thầm

Hoàng kỳ

Hoàng kỳ Hoàng kỳ bắc Astragalus membranaceus Bge. hoặc Hoàng kỳ Mông cổ Astragalus mongholicus Bge., họ Đậu (Fabaceae). Hoàng kỳ nam (rễ cây Vú chó) Ficus heterophyllus L. họ Dâu tằm… Read More »Hoàng kỳ

Cam thảo

Cam thảo Sinh cam thảo, Cam thảo bắc – TQ Glycyrrhiza uralensis Fisch., châu Âu thường khai thác Cam thảo từ loài Glycyrrhiza glabra L. , họ Đậu (Fabaceae),… Read More »Cam thảo

Nhân sâm

Nhân sâm Nhân sâm Sâm cao ly Panax ginseng C. A. Mey., họ Nhân sâm (Araliaceae). Sâm TQ (cat lâm) Sâm Ngọc linh. (VN) Panax vietnamensis Ha et Grushv., họ… Read More »Nhân sâm

Lộc nhung

Lộc nhung Lộc nhung Cervus nippon Temminck (Con hươu), Cervus unicolor Cuv.  (Con nai) họ Hươu (Cervidae). Bộ phận dùng: Sừng non của hươu nai – Lộc nhung (Mê nhung) Lộc… Read More »Lộc nhung

Đỗ trọng

Đỗ trọng Đỗ trọng Di thực Eucomia ulmoides Oliv., họ Đỗ trọng (Eucommiaceae). Đỗ trọng nam (cây San hô) Tatropha multifida L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), cây Cao su Hevea brasilensis (H.… Read More »Đỗ trọng

Thỏ ty tử

Thỏ ty tử Cuscuta sinensis Lamk., họ Tơ hồng (Cuscutaceae). Bộ phận dùng: Hạt của dây tơ hồng xanh mọc ký sinh trên cây sim hay… Read More »Thỏ ty tử