Category: Tứ đại kinh điển

sách thương hàn luận 0

Thương hàn luận điều 1-100

Thương hàn luận Sách thương hàn luận Thương hàn luận điều 1 Thái dương chi vị bệnh, mạch Phù, đầu hạng cường thống, nhi ố hàn. Thái dương bệnh (biểu hiện) mạch Phù, đầu và gáy cứng đau mà sợ...

0

Thương hàn luận điều 100-hêt

Thương hàn luận điều 100 -> hết Thương hàn luận điều 100 Thương hàn 4, 5 ngày, mình nóng, ghét gió, gáy, cổ cứng, dưới hông sườn  đầy, tay chân ấm mà khát, bài Tiểu Sài Hồ Thang chủ về...