Category: Thang đầu ca quyết

0

Các bài thuốc giải biểu.

Các bài thuốc giải biểu trong Thang đầu ca quyết 1.Ma hoàng thang (Trương Trọng Cảnh)  Ma hoàng thang trung dụng quế chi Hạnh nhân cam thảo tứ ban thi Phát biểu ố hàn đầu hạng thống Thương hàn phục...

0

Lý huyết tế trong thang đầu ca quyết

LÝ HUYẾT TẾ  Lý huyết tức là dùng những bài thuốc có tác dụng điều trị những bệnh thuộc về phần huyết(máu) như bổ huyết, lương huyết, ôn huyết, chỉ huyết, khứ ứ hoạt huyết 1.TỨ VẬT THANG (phụ khảm ly...