Nạn Kinh (Nan Kinh) – Sách Đông y kinh điển

Nạn Kinh (Nan Kinh) NẠN KINH ĐIỀU 1 NẠN KINH ĐIỀU viết : “Thập nhị kinh giai hữu động mạch. Độc thủ thốn khẩu dĩ quyết ngũ tạng lục phủ tử sinh cát hung chi pháp hà vị dã ?”...