Kinh huyệt học – sách Đông y châm cứu dễ nhớ

Kinh huyệt học 經絡分寸歌 Kinh lạc phân thốn ca. 督脈分寸歌 Đốc mạch phân thốn ca 督脉二八行脊梁。đốc mạch nhị bát hành tích lương. 尾閭骨端是長強。vĩ lư cốt đoan thị trường cường. 二十一椎為腰俞。nhị thập nhất chuỳ vi yêu du. 十六陽關十四命。thập lục dương quan thập...