Định Ninh tôi học mạch – Sách Đông y (Y học cổ truyền)

ĐỊNH NINH TÔI HỌC MẠCH GIỚI THIỆU SÁCH “ĐỊNH NINH TÔI HỌC MẠCH” Bắt mạch là 1 trong 4 nội dung để khám bệnh theo Đông Y , Vọng (nhìn, quan sát), Văn (nghe, ngửi), Vấn (hỏi bệnh), Thiết (sờ...