Category: Bệnh sản phụ khoa

0

Hội chứng HELLP

Hội chứng HELLP I. Đại cương – HC HELLP được Weinstein mô tả lần đầu tiên 1982: + H: Hemolysis (tan máu) + EL: Elevate liver enzymes (tăng men gan). + LP: Low platelets (giảm tiểu cầu). – Là NN...

0

Ngôi ngược trong sản khoa

Ngôi ngược I. ĐỊNH NGHĨA Ngôi ngược hay ngôi mông là một ngôi dọc; đầu ở trên, mông hay chân ở dưới. II. PHÂN LOẠI Có 2 loại ngôi ngược Ngôi ngược hoàn toàn (mông và 2 chi dưới gập...

0

Sinh non và doạ sinh non

Sinh non và doạ sinh non BV Từ Dũ Sinh non là gì? Là khi trẻ được sanh ra ở tuổi thai từ 28 đến 37 tuần (tính từ ngày đầu kỳ kinh cuối) Trẻ bị sinh non sẽ như thế...