Ống dẫn tinh

Hình ảnh của Ống dẫn tinh

Vị trí của Ống dẫn tinh

Ống dẫn tinh là một cấu phần quan trọng trong hệ sinh dục, sinh sản của nam giới. Ống dẫn tinh bắt đầu từ đuôi mào tinh đến mặt sau bàng quang, đến cuối thì kết hợp với ống tiết của túi tinh để tạo thành ống phóng tinh.

Chủ đề:

Nam khoa

Vô sinh nam

Tinh hoàn

Tinh trùng

Ống dẫn tinh

Dương vật

Bìu

Tắc ống dẫn tinh

Hệ sinh sản

Viêm ống dẫn tinh

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *