Nghiệm pháp Murphy

Nghiệm pháp  Murphy

Ấn nhẹ  ngón tay vào điểm túi mật  rồi bảo người bệnh  hít vào sâu, nếu đau người bệnh sẽ dừng thở lại đột ngột: nghiệm pháp dương tính gặp trong  túi mật. – Trong trường hợp viêm túi mật cấp, bệnh nhân thường rất đau. Tuy nhiên khó sờ thấy

túi mật, điều này thể hiện túi mật viêm bị bao phủ bọc lại bởi mạc nối lớn.

– Bảo bệnh nhân thở sâu, tay ta vẫn sờ túi mật như bình thường. Ở thì hít vào, tới 1

mức độ nào đó, bệnh nhân đột ngột ngừng thở vì đau.

– Dấu hiệu này không có trong viêm túi mật mạn hay các ca sỏi mật không phức tạp. 

– Nếu túi mật lớn, chúng ta không cần làm nghiệm pháp Murphy – chỉ làm khi không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *