Mạch máu

Hình ảnh của Mạch máu

Vị trí của Mạch máu

Hệ thống mạch máu trong cơ thể người là một phần của hệ tuần hoàn, có dạng ống, nối tiếp nhau hợp thành hệ thống kín dẫn máu từ tim đến các cơ quan trong cơ thể sau đó quay trở về tim. Hệ thống mạch máu trong cơ thể có chức năng vận chuyển nước, oxy, CO2, các chất dinh dưỡng đến các cơ quan trong cơ thể.

Chủ đề:

Xơ vữa động mạch

Mạch máu

Động mạch

Tĩnh mạch

Mao mạch

Máu

Huyết khối tĩnh mạch

Hệ tuần hoàn

Suy giãn tĩnh mạch

Oxy

Phòng động mạch

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *