Khoang miệng

Hình ảnh của Khoang miệng

Vị trí của Khoang miệng

Miệng hay khoang miệng hay mồm (oral cavity, buccal cavity) là phần đầu tiên của hệ tiêu hóa có nhiệm vụ nhận, nghiền nát và trộn thức ăn với nước bọt. Ngoài chức năng là nơi bắt đầu tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn thì ở miệng người còn đóng vai trò giao tiếp, giọng nói được tạo ra ở cổ họng, lưỡi, môi và hàm trong đó ngôn ngữ là một phạm vi âm thanh có vai trò quan trọng nhất định.

Chủ đề:

Ung thư lưỡi

Tụt lợi

Ung thư tuyến nước bọt

Răng

Nhiệt miệng

Khoang miệng

Tiêu hóa

Tay chân miệng

Tiêu hóa ở miệng

Nguồn: vinmec

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *