Đỗ trọng

Đỗ trọng

Đỗ trọng vị thuốc

Đỗ trọng

Di thực Eucomia ulmoides Oliv., họ Đỗ trọng (Eucommiaceae).

Đỗ trọng nam (cây San hô) Tatropha multifida L., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae), cây Cao su Hevea brasilensis (H. B. K. ) Muell. – Arg., họ Thầu dầu (Euphorbiaceae)…

Bộ phận dùng: Vỏ thân

Tính vị quy kinh: Cay, ngọt, ôn – Can thận

Công năng chủ trị: Bổ can thận, an thai, hạ áp

Dùng sống: Bổ can hạ áp

Tẩm muối sao: Bổ thận chữa liệt dương, di tinh, tiểu nhiều, đau lưng, chân gối yếu mềm

Tẩm rượu sao: Trị phong thấp tê ngứa

Sao đen : Trị động thai, rong huyết

Liều dùng – cách dùng: 6 – 12g/24h sắc, rượu, cao lỏng

Kiêng kỵ: Âm hư hoả vượng không dùng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *