Đảng sâm (Phòng đẳng sâm, rầy cáy, mần cáy)

Đảng sâm (Phòng đẳng sâm, rầy cáy, mần cáy)

Đảng sâm ( (Phòng đẳng sâm, rầy cáy, mần cáy)

Đảng sâm nam. Campanumoea javanica Blume và một số cây thuộc chi Campanumoea, họ Hoa chuông (Campanulaceae).

Đảng sâm Trung Quốc (Bắc) là rễ một số loài thuộc chi Codonopsis, họ Hoa chuông (Campanulaceae),

Bộ phận dùng: Rễ của cây đảng sâm bắc và đảng sâm nam

Tính vị quy kinh: Ngọt, bình – Phế, tỳ

Công năng chủ trị: Bổ trung ích khí, sinh tân chỉ khát

Chữa tỳ hư ăn không tiêu, chân tay yếu mỏi. Tác dụng gần như nhân sâm nhưng thiên về bổ trung ích khí

Chữa phế hư sinh ho, phiền khát

Chữa viêm thượng thận, chân phù đau, nước tiểu có anbumin

Liều dùng – cách dùng: 6 – 12g/24h sắc, bột, rượu. Có thể dùng liềucao 30 – 40g/24h khi có anbumin niệu, sắc uống 7 – 14ngày

Kiêng kỵ: Như nhân sâm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *