Category: Kĩ thuật chuẩn đoán

0

Xạ hình xương toàn thân

Hình ảnh Xạ hình xương toàn thân Tổng quan về Xạ hình xương toàn thân Tên khoa học: Xạ hình xương toàn thân Tc99m-MDP Tên thường gọi: Xạ hình xương toàn thân Mô tả sơ bộ kỹ thuật Xạ hình...

0

Chụp cộng hưởng từ (MRI)

Hình ảnh Chụp cộng hưởng từ (MRI) Tổng quan về Chụp cộng hưởng từ (MRI) Tên khoa học: Chụp cộng hưởng từ (MRI) Mô tả sơ bộ kỹ thuật Chụp cộng hưởng từ MRI là một trong những phương pháp...

0

Xét nghiệm HPV genotype Real-time PCR

Hình ảnh Xét nghiệm HPV genotype Real-time PCR Tổng quan về Xét nghiệm HPV genotype Real-time PCR Tên kỹ thuật: Xét nghiệm HPV genotype Real-time PCR Mô tả sơ bộ kỹ thuật:  Real-time PCR là phương pháp tốt nhất để...

0

Xạ hình tuyến giáp

Hình ảnh Xạ hình tuyến giáp Tổng quan về Xạ hình tuyến giáp Tên khoa học: Xạ hình tuyến giáp với Tc99m Tên thường gọi: Xạ hình tuyến giáp Mô tả sơ bộ kỹ thuật: Xạ hình tuyến giáp là...

0

Sinh thiết vú

Hình ảnh Sinh thiết vú Tổng quan về Sinh thiết vú Tên khoa học: Sinh thiết vú Mô tả sơ bộ kỹ thuật: Sinh thiết vú là kỹ thuật lấy mô tế bào vú và xem dưới kính hiển vi...