Trường phái châm cứu

Nhĩ châm

NHĨ CHÂM KỸ THUẬT CHÂM CỨU TRÊN LOA TAI Cấu tạo loa tai chủ yếu trên da dưới sụn, một vài chỗ có vài cơ… Read More »Nhĩ châm

Điện Châm

Điện Châm I. ĐẠI CƯƠNG A. ĐỊNH NGHĨA Điện châm là phương pháp dùng một dòng điện nhất định tác động lên các huyệt châm… Read More »Điện Châm