Category: Châm cứu chữa bệnh

0

Châm cứu chữa trị Nấc

Châm cứu chữa trị Nấc (Ách Nghịch – Cách Cơ Kinh Luyến – Hoquet – Hiccup (Hiccough)) A. Đại cương Nấc là tình trạng khí nghịch lên, trong họng phát ra tiếng ngắn và mau, làm cho người ta không...

0

Châm cứu chữa Quai bị

Châm cứu chữa Quai bị (Lưu Hành Tính Tai Tuyến Viêm, Tuyến Mang Tai Viêm, Trá Tai, Hà Mô Ôn – Oreillons – Mumps) A. Đại cương Quai bị là một bệnh lây cấp tính (do virút) thường gặp ở...

0

Châm cứu viêm ruột thừa cấp

Châm cứu viêm ruột thừa cấp (Lan Vĩ Viêm – Manh Trường Viêm – Appendicite Aigue – Acute Appendicitis). A. Đại cương Là bệnh ruột thừa bị tắc hoặc viêm nhiễm. Y học cổ truyền xếp vào loại Trường Ung....

0

Châm cứu Răng đau

Châm cứu Răng đau (Nha Thống – Dentalgie – Toothache) A. Đại cương Răng đau thường do răng sâu. Ăn các thứ lạnh, nóng, chua, ngọt càng đau hơn. Châm thường mục đích chỉ giảm (cắt) cơn đau, cần tìm...

0

Châm cứu Sốt rét

Châm cứu Sốt rét (Ngược Tật – Paludisme – Paludism) A. Đại cương Là một loại bệnh truyền nhiễm, gây nên bởi ký sinh trùng sốt rét (ngược nguyên trùng), do muỗi Anophen truyền sang. Bệnh thường phát vào mùa...

0

Châm cứu chữa trị Thống kinh

Châm cứu chữa trị Thống kinh (Hành Kinh Bụng Đau – Dysménorrhée – Dysmenorrhea) A. Đại cương Thống Kinh là trạng thái trước, sau hoặc đang khi hành kinh thấy bụng dưới đau, lưng đau. B. Nguyên nhân Theo YHHĐ,...

0

Châm cứu chữa trị Tim suy

Châm cứu chữa trị Tim suy (Mạn Tính Tâm Lực Suy Kiệt – Insuffisance Cardiaque – Cardiac Failure) A. Đại cương Tim suy mạn còn gọi là Suy Tuần Hoàn Kinh Diễn, là trạng thái cơ tim bị bệnh hoặc...

0

Châm cứu chữa trị tiểu bí

Châm cứu chữa trị tiểu bí (Niệu Trư Lưu – Rétention D’urine – Retention of Urine) A. Đại cương Tiểu (Đái) bí là trạng thái trong Bàng Quang có nước tiểu mà không đái ra được. Y học cổ truyền gọi...

0

Châm cứu chữa trị tiểu dầm

Châm cứu chữa trị tiểu dầm (Dạ Niệu – Di Niệu – Enurésie (Enurèse) – Enuresis) A. Đại cương Tiểu Dầm (Đái Dầm) là chứng khi ngủ đái ra quần mà không biết. Thường gặp nơi trẻ nhỏ . B. Nguyên...