Category: Bệnh viêm khớp dạng thấp

0

Viêm khớp dạng thấp

VIÊM KHỚP DẠNG THẤP Định nghĩa Viêm khớp dạng thấp (VKDT) là một bệnh thấp khớp mạn, tự miễn, chủ yếu ở nữ. Dịch tễ học Là bệnh thường gặp nhất trong các bệnh khớp. Ở Việt Nam tỉ lệ...