Search by category:
Y lý y học cổ truyền

Thận âm thận dương lưỡng hư – triệu chứng, phép chữa trị

Loading...

Thận âm dương lưỡng hư

Triệu chứng:Sắc mặt ảm đạm, tóc dễ rụng, răng lung lay, miệng khô, tâm phiền, mồ hôi trộm, sợ rét, chi lạnh, di tinh, đái dầm, lưỡi nhạt hoặc có rãnh nứt, rêu mỏng, mạch trầm tế hoặc nhược (chìm, nhỏ hoặc yếu).

Bệnh lý:Do âm dương giúp nhau từ gốc, âm hư lâu ngày dẫn đến dương hư, dương hư cũng dẫn đến âm hư. Thận âm dương hư cả sẽ dẫn đến những chứng của âm, dương đều hư. Khi biện chứng phải căn cứ tình huống cụ thể vào gốc bệnh mà châm, dùng thuốc cho đúng bệnh.

Phép chữa: Nên dùng bổ thận âm, thận dương, dùng Thục địa, Sơn dược, Câu kỷ tử, Đỗ trọng, Sương thù nhục, Thỏ ty tử, Tang thậm, phục linh, Chích cam thảo (gia giảm Tả quy ẩm, Hữu quy ẩm). Nếu thiên về dương hư nhiều thì liệu mà gia Quy bản, Miết giáp, Đan bì.

Trên đây là kể thận âm hư, thận dương hư. Đối với tên bệnh của tây y, nếu như có xuất hiện thận âm hư, thận dương hư thì cách chữa như trên.

Loading...
Loading...

Post Comment