Search by category:
Y lý y học cổ truyền

Tâm thận bất giao – triệu chứng, phép chữa trị bệnh, thuốc

Loading...

Tâm thận bất giao

Triệu chứng: Tâm hồi hộp, buồn bã, váng đầu, mất ngủ, tai ù, điếc, hay quên, lưng gối mỏi, đau lưỡi non, hồng, mạch tế hoặc tế sác.

Bệnh lý:Tâm và thận giúp nhau chế nước, giúp nhau trợ sinh, cùng phò cùng thành. Nếu Tâm, thận mất điều hoà sinh ra Tâm hồi hộp, rối loạn thần kinh Tâm, mất ngủ, tai ù, điếc, lưng gối đau mỏi.

Phép chữa:Nên dưỡng tâm thận, dùng Lục vị địa hoàng thang gia Ngũ vị tử, Toan táo nhân, Pháp Bán hạ. Nếu có mộng di tinh gia Liên tu, Khiếm thực. Nếu hư vượng, mất ngủ nhiều, thì gia Hoàng liên, Nhục quế tâm (Hoàng liên: dùng để thanh tâm hoả ở Tâm, gia Nhục quế nhập thận để dẫn hoả quy nguyên, làm ngược tình thế để giao thông tâm thận). Phương này được gọi là Giao thái hoàn.

Chứng thần kinh chức năng thuộc về tâm thận bất giao, có thể dùng phép trên để chữa.

Loading...

Post Comment