Search by category:
Y lý y học cổ truyền

Chứng Đại trường thấp nhiệt

Loading...

Đại trường thấp nhiệt

Triệu chứng: Đau bụng, ỉa chảy hoặc lý cấp hậu trọng ỉa có chất nhầy máu mủ, hoặc ỉa có máu, có mụn trĩ, lưỡi hồng, rêu dày trắng hoặc vàng trơn, mạch trầm, sác (ấn sâu mới thấy mà nhanh).

Bệnh lý: Thấp nhiệt tụ ở đại trường, tà chính cùng tranh nhau làm cho đau bụng, ỉa chảy. Thấp nhiệt rất thịnh làm hại đến khí huyết. Trọc khí đoạ xuống làm cho thành lý cấp hậu tọng; xâm phạm tới kinh mạch làm cho đại tiện có mủ máu. Thấp nhiệt trệ ở huyết mạch làm cho ỉa ra máu và có mụn trĩ.

Phép chữa: Nên thanh lợi thấp nhiệt. Nếu thấp nhiệt tiết tả thì dùng cát căn hoàng cầm hoàng liên thang. Nếu thấp nhiệt lỵ kiết thì dùng Bạch đầu ông thang. Nếu thấp nhiệt ỉa ra máu hoặc mụn trĩ ra máu, dùng Hoè hoa, Địa du, Kim ngân hoa, Đông qua nhân, Trắc bách diệp, Than kinh giới, Chỉ xác.

Loading...

Post Comment