Search by category:

Giãn tĩnh mạch tinh là gì? Giãn tĩnh mạch tinh là tình trạng giãn hệ thống tĩnh mạch tinh, bao gồm: tĩnh mạch tinh trong, tĩnh mạch tinh sau và…

Chứng ” Bất Dục” ở nam Đàn ông sau khi kết hôn 3 năm mà không có con gọi là chứng “bất dục”. Trước tiên phải loại trừ khả năng…

Chứng bất lực ở nam giới Người đàn ông bị suy giảm khả năng tình dục thường giấu giếm tình trạng của mình do mặc cảm nhưng thực ra, đây…