Search by category:
Ung bướu

Chẩn đoán giai đoạn ung thư

Loading...

CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ

Chẩn đoán giai đoạn là đánh giá sự xâm lấn và lan tràng của ung thư bao gồm đánh giá tình trạng tại chỗ, tại vùng và tình trạng di căn xa.

Chẩn đoán giai đoạn nhằm các mục đích sau:

Giúp lựa chọn phác đồ điều trị thích hợp với từng giai đoạn bệnh

Giúp đánh giá tiên lượng bệnh.

Loading...

Thuận lợi cho công tác nghiên cứu khoa học, trao đổi thông tin, so sánh và đánhgiá các phương pháp điều trị.

Phân loại TNM

T : U nguyên phát

To : Chưa có dấu hiệu u nguyên phát.

Tx : Chưa đánh giá được u nguyên phát

Tis : Ung thư tại chỗ

T1-4 : U theo kích thước tăng dần hoặc mức độ xâm lấn tại chỗ của u nguyên phát.

N : Hạch vùng

No : Chưa có dấu hiệu xâm lấn hạch vùng

Nx : Chưa thể đánh giá được hạch tại vùng

N1-3 :Mức độ tăng dần sự xâm lấn hạch tại vùng.

M : Di căn xa

Mo : Chưa có di căn xa

Mx : Chưa đánh giá được di căn

M1 : Di căn xa

Loading...

Post Comment