Search by category:

DỰ PHÒNG BỆNH UNG THƯ Mặc dầu đã có những tiến bộ rất lớn trong lĩnh vực điều trị ung thư trong hai thập kỷ qua, nhưng ung thư vẫn…

SÀNG LỌC BỆNH UNG THƯ Mục đích của sàng lọc ung thư là để phát hiện những trường hợp ung thư chưa có biểu hiện lâm sàng bằng cách sử…

CHẨN ĐOÁN UNG THƯ Mỗi vị trí ung thư có các triệu chứng phát hiện khác nhau, tuy nhiên mọi triệu chứng phát hiện đều xuất phát từ sinh lý…

DỊCH TỄ HỌC UNG THƯ ĐẠI CƯƠNG Dịch tễ học là môn học nghiên cứu về sự phân bố và những yếu tố liên quan đến bệnh tật trong một…

NGUYÊN NHÂN UNG THƯ (PHẦN MỞ ĐẦU) Hiện nay tỷ lệ mắc bệnh ung thư dự báo ngày càng tăng và kết quả chữa khỏi bệnh vẫn còn hạn chế…

NGUYÊN NHÂN GÂY UNG THƯ (PHẦN SAU) CÁC NGUYÊN NHÂN BÊN TRONG Yếu tố di truyền Từ khoảng 15 năm trở lại đây nhờ những tiến bộ trong lĩnh vực…

DỰ PHÒNG BỆNH UNG THƯ (Phần 1) Vấn đề chẩn đoán và triệu chứng nhiều loại ung thư đã có nhiều tiến bộ vượt bậc trong thời gian đây, tuy…

THĂM KHÁM KHỐI U Khối u dù là lành tính hay ác tính cũng cần phải được phát hiện sớm, phải được thăm khám tỷ mỷ để có được một…

CHẨN ĐOÁN BỆNH UNG THƯ Mỗi vị trí của ung thư có các triệu chứng phát hiện đặc hiệu cho vị trí đó, tuy nhiên hầu hết các triệu chứng…

Xét nghiệm sinh học bệnh ung thư Một số xét nghiệm sinh học được đòi hỏi để chẩn đoán chính xác bệnh ung thư. Ví dụ như đo giá trị…

Giải phẫu bệnh ung thư Chẩn đoán ung thư luôn luôn đòi hỏi mổ sinh thiết và xét nghiệm giải phẫu bệnh (ngoại trừ trong giai đoạn cuối khi sự…

CHẨN ĐOÁN GIAI ĐOẠN UNG THƯ Chẩn đoán giai đoạn là đánh giá sự xâm lấn và lan tràng của ung thư bao gồm đánh giá tình trạng tại chỗ,…