Search by category:

TRIỆU CHỨNG CƠ NĂNG HÔ HẤP Các triệu chứng cơ năng là những triệu chứng do bệnh nhân tự cảm thấy khi mắc các bệnh hô hấp về bệnh của…

CÁCH KHÁM LÂM SÀNG HỆ HÔ HẤP Khám lâm sàng bộ máy hô hấp là phương pháp đơn giản nhất để đánh giá sự hoạt động của hô hấp. Qua…

THĂM DÒ CHỨC NĂNG HÔ HẤP Phổi có chức năng hấp thụ O2 đào thải CO2. quá trình trao đổi đó phụ thuộc vào khả năng không khí và tình…

HỘI CHỨNG HANG Hội chứng hang bao gồm các triệu chứng lâm sàng gây nên bời sự có mặt của một hoặc nhiều hang trong nhu mô phổi đã thải…

HỘI CHỨNG TRUNG THẤT Khi có sự chèn ép các thành phần của trung thất, trên lâm sàng có thể thất hội chứng trung thất. Nhắc lại về giải phẫu…