Search by category:

Các bài thuốc giải biểu trong Thang đầu ca quyết 1.Ma hoàng thang (Trương Trọng Cảnh) Ma hoàng thang trung dụng quế chi Hạnh nhân cam thảo tứ ban thi…

LÝ HUYẾT TẾ Lý huyết tức là dùng những bài thuốc có tác dụng điều trị những bệnh thuộc về phần huyết(máu) như bổ huyết, lương huyết, ôn huyết, chỉ…