Search by category:

Viên tránh thai đơn thuần Viên thuốc tránh thai đơn thuần chỉ có Progestin, không có Estrogen. Ngoài tác dụng ngừa thai, còn thường được sử dụng với mục đích…

Viên thuốc tránh thai kết hợp (VKH)          –  Thành phần: Viên thuốc tránh thai kết hợp gồm 2 thành phần là: + Estrogen tổng hợp: Ethinyl-estradiol (E.E). + Progestin…