Search by category:

NHỮNG BỆNH TIM MẠCH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM Các bệnh tim ở trẻ em có nhiều đặc điểm khác với bệnh tim ở người lớn. Phần lớn các bệnh…

Tâm phế mạn khí phế thũng DỊCH TỂ HỌC Người ta khó xác định tần suất của tâm phế mạn; từ sau 50 tuổi, tâm phế mạn là bệnh tim…

suy tim Có 2 triệu chứng chính: Khó thở và ho. Khó thở là triệu chứng thường gặp nhất trong suy tim. Lúc đầu khó thở khi gắng sức, về…

những dị tật tim và mạch máu lớn tạo nên do những bất thường trong bào thai ở tháng thứ 2-3 của thai kỳ, vào giai đoạn hình thành các…

ĐIỀU TRỊ BỆNH TIM BẨM SINH Thông nhĩ Phần lớn thông nhĩ không dẫn đến suy tim. Độ chênh áp lực giữa 2 buồng nhĩ không cao do đó thông…