Search by category:

Sinh lý kinh nguyệt Cơ chế của kinh nguyệt. Hoạt động của hệ trục: Dưới đồi – tuyến yên – buồng trứng. Người ta nhận xét thấy: Vòng kinh không…

RỐI LOẠN KINH NGUYỆT Rối loạn kinh nguyệt là chỉ những biểu hiện bất thường về kinh nguyệt. Đó là những dấu hiệu, những triệu chứng của một hay nhiều…

Rối loạn kinh nguyệt I. Đại cương Rối loạn kinh nguyệt là một triệu chứng hay gặp, có thể xảy ra ngoài kỳ kinh hoặc liên tiếp kỳ kinh. Rối…

KINH NGUYỆT ĐẾN SAU KỲ Cũng gọi là ‘Kinh Trì’, Nguyệt Kinh Hậu Kỳ. Nguyên Nhân Kinh Nguyệt Đến Sau Kỳ Chủ yếu do tinh huyết bất túc hoặc tà…

KINH NGUYỆT RA QUÁ NHIỀU Là trạng thái khi hành kinh lượng huyết ra nhiều hơn lúc bình thường nhưng chu kỳ kinh vẫn không thay đổi. Hoặc số ngày…

KINH NGUYỆT Con gái khoẻ mạnh thường 13 – 14 tuổi đã có kinh. Thiên ‘Thượng Cổ Thiên Chân Luận’ (Tố Vấn 1) viết: “Người con gái đến khoảng 14…