Search by category:

Phản ứng huyết thanh Giang mai là một phương pháp cần thiết để: Chẩn đoán bệnh. Theo dõi sau điều trị. Tầm soát trong cộng đồng. Có 2 loại phản…