Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn

Loading...

Được mệnh danh là 1 trong tứ đại kinh điển của sách đông y Trung Quốc. Sách Hoàng đế Nội Kinh Tố Vấn được viết ra từ rất lâu và được truyền lại. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu cho bạn về bộ sách này.

HOÀNG ĐẾ NỘI KINH TỐ VẤN

Tri kỳ yếu dã nhất ngôn nhi chung,

Bất tri kỳ yếu lưu tán vô cùng.

Chú giải : Mã Nguyên Đài

Dịch thuật : Liên Tâm Lão Nhân

Nguyễn Tử Siêu

(22.5.Quí Tỵ – 02.7.1953)

TỐ VẤN là một bộ sách do vua HOÀNG-ĐẾ cùng với những vị bầy tôi là KỲ-BÁ, QUỶ-DU-KHU, BÁ-CAO,

THIẾU-SƯ, THIẾU-DU, LÔI-CÔNG, lúc bình nhật cùng vấn đáp mà biên tập nên.

Bạn có thể Download tại đây

Sách BẢN-KỶ có chép : “

HOÀNG-ĐẾ hỏi KỲ-BÁ mà làm thành NỘI-KINH ”. chính là bộ này. Nhưng xét trong sách này, phần nhiều là lời

nói của KỲ-BÁ cho nên trong BẢN-KỶ không chép đến tên của bầy tôi khác.

Lại xét ngoài 81 thiên của bộ TỐ-VẤN, lại còn 81 thiên của bộ LINH-KHU …… giờ nhận thấy trong TỐ-VẤN

có những câu dẫn “ kinh nói rằng : …vv….” ðều là lời ở trong LINH-KHU thời đủ biết rằng : bộ LINH-KHU thời

Trong TỐ-VẤN chỉ lấy danh hiệu Thiên-Sư-Phu-Tử nể tôn xưng KỲ-BÁ … còn QUỶ-DU-KHU với các bầy tôi

khác thời không thấy gọi ai như vậy. ðến như LÔI-CÔNG thời lại tự xưng là Tiểu Tử, Tế Tử , mà HOÀNG-ðẾ

cũng có khi ban lời dạy bảo. Có lẽ học lực của Lôi Công chưa bằng các vị kia mà tuổi cũng còn ít hơn cả chăng

Vã có những danh từ : Công, Bá, Sư … tựa như là ñều lấy tước hiệu nể gọi. Tức như ở thiên BẢO-MỆNH-
TOÀN-HÌNH-LUẬN có chỗ xưng là Thiên Tử, Quân Vương ; thiên DI-TINH-BIẾN-KHÍ LUẬN, thiên NGŨ-

THƯỜNG-CHÍNH-ðẠI-LUẬN, thiên LINH-KHU-QUAN-NĂNG .vv… đều xưng là Thánh Vương. Thiên CHỨ-CHÍ-

GIÁO-LUẬN, thiên SƠ-NGŨ-QUÁ-LUẬN có câu nói : “Phong quân hầu vương ..” thiên SINH-CĂN-KẾT có những

danh từ như Vương, Công, đại nhân vv… ; vậy thời đó là tước hiệu không còn ngờ gì nữa. ðến như

KHU, THIẾU-DU, BÁ-CAO … đều là tên chư thần mà thôi.

Loading...

3 Comments

  1. Trần Thiên An 21/08/2016
    • thuocchuabenh 21/08/2016
    • Vân 12/10/2016

Leave a Reply