Search by category:
Phương tễ

Tứ diệu tán

Loading...

Tứ diệu tán

Thành phần Tứ diệu tán:

Hoàng bá

Thương truật

ý dĩ

Loading...

Ngưu tất

Các vị bằng nhau tán bột mỗi lần uống 10-12g

Tác dụng: thanh lợi thấp nhiệt

Dùng chữa thấp nhiệt phát xuống làm hai chân tê bì, cơ mềm nhẽo, sưng đau

Loading...

Post Comment