Search by category:
Phương tễ

Thập toàn bổ chính thang

Loading...

Thập toàn bổ chính thang

Thành phần

Nhân sâm 6g

Chích Hoàng kỳ 8g

Bạch linh 10g

Đỗ trọng sống 4g

Táo nhân 8g

Đương quy 4 – 8g

Bạch thược 8g

Bạch truật 8g

Tục đoạn 8g

Ngưu tất 8g

Nhục quế 3g

Đại táo 2 quả

Chủ trị

Các chứng tâm tỳ dương hư, khí huyết ngũ tạng đều tổn thương, tự ra mồ hôi, sợ lạnh, mình nóng, lưng đau.

Nếu tâm nhiệt gia Đăng tâm, tâm huyết hư gia Thục địa.

Trường hợp ngoại cảm bỏ Sâm thêm Sài hồ, Gừng sống.

Khí trệ thêm Mộc hương, ho thêm Sâm, Kỳ, Mạch môn.

Bài này là bài Thập toàn đại bổ bỏ Xuyên khung, Thục địa, Cam thảo gia Táo nhân, Đỗ trọng, Ngưu tất, Tục đoạn

Loading...

Post Comment