Search by category:
Phương tễ

Thần truật tán

Loading...

Thần truật tán

Nguồn gốc bài thuốc và chủ trị: Bài thuốc do “Thái Bình Huệ Dân Hòa Tễ Cục Phương” chế ra. Chủ trị: Trị thương phong (Vì gió mà làm đau), đau đầu không mồ hôi, gáy và lưng co rút, mũi thì chảy nước trong, ho do phong hàn, đi cầu kiết lị ra máu.

Phương ca:

Thần truật tán dụng cam thảo thương.

Tế tân cảo bản khung chỉ khương

Các tẩu nhất kinh khứ phong thấp

Phong hàn tiết tả tổng kham thường

Thái vô thần truật tức bình vị

Gia nhập sương bồ giữ hoắc hương

Hải tàn thần truật thương phòng thảo

Thái dương vô hãn đại ma hoàng

Nhược dĩ bạch truật dịch thương truật

Thái dương hữu hãn thử phương lương

Phương dược:

Thương truật 3g, cảo bản 3g, xuyên khung 3g, hương hoạt 3g, bạch chỉ 1.5g, cam thảo 1.5g, tế tân 1.5g, thông bạch 2 cọng (Hành trắng 2 tép). Lấy nước sắc uống.

Ý nghĩa của phương thuốc:

Bài thuốc dùng thương truật tế tân, xuyên khung, khương hoạt, cảo bản, bạch chỉ, tân ôn phát tán, khu phong thắng thấp, cam thảo ôn ích trung khí, khương thông thông dương giải biểu, tức khả phát hãn giải biểu (có thể làm ra mồ hôi), kì bệnh tự hết( làm cho hết bệnh).

Chú thích:

Thái vô thần truật tán tức là bài bình vị tán thêm xương bồ 4,5g, hoắc hương 4.5g lấy nước sắc uống. Chủ trị : Nóng lạnh nhiều, toàn thân đau nhức, hoặc đầu mặt hơi phù…

Hải tàn thần truật tán lại có tên là thần truật thang gồm có thương truật 60g, phòng phong 60g, trích thảo 30g, thêm gừng tươi, hành trắng, lấy nước sắc uống. Chủ trị: Nội thương, lãnh phục, ngoại cảm, hàn tàn(Lạnh bế ở bên trong, bên ngoài cũng cảm lạnh), ghét lạnh, không mồ hôi…

Tác giả: Uông Ngang

Dịch: Kỳ Lân Đường

Loading...

Post Comment