Search by category:
Phương tễ

Sài hồ sơ can tán

Loading...

Sài hồ sơ can tán

Thành phần:

Sài hồ 8g

Bạch thược 12g

Chỉ sác 8g

Loading...

Chích thảo 4g

Xuyên khung 8g

Hương phụ 8g

Cách dùngSài hồ sơ can tán:sắc nước uống.

Tác dụngSài hồ sơ can tán:Sơ can, hành khí, hoạt huyết chỉ thống.

Chủ trịSài hồ sơ can tán: Các chứng can khí uất kết, ngực sườn đau tức, hàn nhiệt vãng lai.

Loading...

Post Comment