Search by category:
Phương tễ

Khai Uất Chủng Ngọc Thang | bài thuốc đông y

Loading...

Khai Uất Chủng Ngọc Thang

Nữ Khoa, Q. Thượng.

Phó Thanh Chủ

Thư can, giải uất, điều kinh, chủng tử. Trị chứng vô sinh.

Dược vị

Loading...

Bạch linh (bỏ vỏ) ………………………………………… 12g

Bạch thược (sao rượu) ………………………………..40g

Bạch truật (sao đất) …………………………………… 20g

Đương quy (sao rượu) ……………………………….. 20g

Hương phụ (sao rượu) ……………………………….. 12g

Mẫu đơn bì (tẩy rượu) ………………………………..12g

Thiên hoa phấn …………………………………………….. 8g

Sắc uống nóng.

Loading...

Post Comment