Search by category:
Phương tễ

Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang – bài thuốc đông y

Loading...

Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang

Xuất xứ: Nữ Khoa, Q. Thượng.

Tác Giả : Phó Thanh Chủ

Tác Dụng Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang: Bổ huyết, ích tinh. Trị chứng vô sinh, đàn bà không thụ thai được, đàn ông tinh huyết suy.

Dược Vị: Bạch thược (sao rượu) ………………………………..20g

Loading...

Đương quy (rửa rượu) ………………………………. 20g

Sơn thù nhục (sao) …………………………………….. 20g

Thục địa …………………………………………………….. 40g

Ghi Chú : Sắc uống nóng. Uống liên tục 3 tháng sẽ giúp người khỏe mạnh, dễ thụ thai. D

Loading...

Post Comment