Search by category:
Phương tễ

Bài thuốc Thất ly tán

Loading...

Thất ly tán

Thành phần

Huyết kiệt 400g

Nhũ hương 60g

Xạ hương 12g

Băng phiến 12g

Một dược 60g

Hồng hoa 60g

Chu sa 48g

Nhị trà 80 – 160g

Cách dùng

Tất cả tán bột mịn, mỗi lần uống 0,2 – 1g. Ngày từ 1 – 2 lần, uống với rượu nóng hoặc nước nóng có thể tẩm rượu đắp ngoài.

Tác dụng

Hoạt huyết tán ứ, cầm huyết, chỉ thống.

Chủ trị

Chứng sang chấn phần mềm, gãy xương, huyết ứ gây đau nhức.

Chú ý

Phụ nữ có thai không dùng.

Loading...

Post Comment