Search by category:
Phương tễ

Bài thuốc Súc tuyền hoàn

Loading...

Súc tuyền hoàn

Thành phần

Ô dược

Ích trí nhân

Cách dùng

Lượng bằng nhau

Thêm Sơn dược nấu rượu, lượng như trên

Tất cả tán bột làm hoàn, mỗi lần uống 8g, ngày 2 lần với nước sôi để nguội hoặc nước cơm

Tác dụng

Ôn thận, trừ hàn sáp tiểu tiện.

Chủ trị

Chứng tiểu tiện nhiều lần hoặc trẻ em đái dầm do thận dương hư.

Loading...

Post Comment