Search by category:
Phương tễ

Bài thuốc Dưỡng vinh quy tỳ thang

Loading...

Dưỡng vinh quy tỳ thang

Thành phần

Thục địa 20 – 30g

Táo nhân 4g

Phục linh 6g

Ngưu tất 8g

Mạch môn ( sao với gạo) 8g

Bạch truật 12g

Bạch thược 4 – 8g

Ngũ vị tử 6 – 8g

Nhục quế 3 – 4g

Tác dụng

Chữa tất cả các chứng lao thương phát sốt ho, thổ huyết, hâm hấp sốt, biếng ăn, mỏi mệt, mạch thốn, hồng xích, nhược

Đây là bài thuốc chủ yếu chữa khí huyết hư tổn

Loading...

Post Comment