Search by category:

Lời Thề Hippocrate và Đạo Đức Ngành Y Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để…

Có nên học nghành y không? Đã có rất nhiều lựa chọn ngành nghề trong cuộc sống nhưng không ít người đã lựa chọn ngành y làm sự nghiệp cho…

Bác sĩ, cái nghề quá bạc bẽo Với bất kỳ ai đã, đang theo con đường y khoa đều hiểu rằng đó là một con đường vô cùng gian nan,…