Search by category:
Ngoại khoa đông y

Trật khớp trong đông y

Loading...

Một số trật khớp thường gặp

Trật khớp có thể xảy ra ở các khớp: vai, khuỷu, háng.

Triệu chứng chung

Cơ năng

Đau vùng khớp bị trật, mất cơ năng và dấu hiệu quan trọng nhất là “dấu hiệu lò xo”, nghĩa là khi đưa phần ngoại vi khớp trật sang vị trí khác, thả ra lại trở về vị trí cũ.

Loading...

Trật khớp vai

Hầu hết các trường hợp trật khớp vai đều di lệch chỏm ra trước và xuống

Loading...

Post Comment