Search by category:

THIẾU MÁU Khái niệm về thiếu máu Máu là một dịch thể lưu thông tuần hoàn trong cơ thể, bao gồm tế bào máu và huyết tương. Tế bào máu…

Khi đường huyết vượt quá 160 – 180mg/dl (8,9 – 10,0mmol/l) sẽ có đường xuất hiện trong nước tiểu vì ngưỡng thận đã bị vượt quá. Mặt khác, cũng có…

CHỨNG RỤNG TÓC (ALOPECIA) ĐỊNH NGHĨA Rụng tóc được gọi là bệnh lý khi số tóc rụng trong một ngày hơn 100 sợi hoặc số tóc rụng sau khi đã…

TAI BIẾN MẠCH MÁU NÃO Định nghĩa Tai biến mạch máu não được định nghĩa là “dấu hiệu phát triển nhanh chóng trên lâm sàng của một hội chứng thần…

LIỆT MẶT NGUYÊN PHÁT Định nghĩa Liệt mặt nguyên phát là liệt ngoại biên toàn bộ nửa bên mặt, nguyên nhân chưa rõ, có khởi đầu đột ngột và đa…

BẠI NÃO Danh từ bại não được dùng chỉ một nhóm bệnh thần kinh: Xuất hiện từ khi sinh. Biểu hiện lâm sàng rất đa dạng và nặng nề. Nguyên…