Logo
Loading...

Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang - bài thuốc đông y

Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang

Xuất xứ :     Nữ Khoa, Q. Thượng.

Tác Giả :    Phó Thanh Chủ

Tác Dụng Dưỡng Tinh Chủng Ngọc Thang: Bổ huyết, ích tinh. Trị chứng vô sinh, đàn bà không thụ thai được, đàn ông tinh huyết suy.

Dược Vị :    Bạch thược (sao rượu) ......................................20g

Đương quy (rửa rượu) ..................................... 20g

Sơn thù nhục (sao) ............................................ 20g

Thục địa .............................................................. 40g

Ghi Chú :   Sắc uống nóng. Uống liên tục 3 tháng sẽ giúp người khỏe mạnh, dễ thụ thai. D