Logo
Loading...

Các Bài thuốc về thận và bàng quang

Các Bài thuốc về thận và bàng quang cần thuộc

Lục vị địa hoàng hoàn

Thục địa hoàng 8 lạng Sơn thù nhục 4 lạng

Sơn dược 4 lạng Trạch tả 3 lạng

Đan bì 3 lạng Phục linh 3 lạng

Tán nhỏ, luyện mật làm viên, mỗi ngày uống 2-4 đồng cân, chia làm hai lần uống với nước muối lạt.

Tri bá bát vị hoàn (tri bá địa hoàng hoàn)

Tức là phương Lục vị địa hoàng hoàn kể trên, gia thêm Tri mẫu 2 lạng Hoàng bá 2 lạng.

Kim quỹ thận khí hoàn

Thục địa 8 lạng Sơn dược 4 lạng

Sơn thù nhục 4 lạng Trạch tả 3 lạng

Phục linh 3 lạng Đan bì 3 lạng

Quế chi 1 lạng Phụ tử 1 lạng

Tán nhỏ làm viên, ngày uống 3-4 đồng cân, chia làm 2 lần.

Súc tuyến hoàn =

Sơn dược 6 lạng Ô dược 6 lạng

ích trí nhân 6 lạng

Nghiền nhỏ, rấy nước sôi để nguội làm viên to bằng hạt đậu xanh

Ngày uống 1 - 2 lần, mỗi lần 1 - 3 đồng cân, uống với nước ấm.

Cố tinh hoàn (Kim quỹ cố tinh hoàn)

Sao Uyển tật lê 2 lạng Khiếm thực 2 lạng

Liên tu 2 lạng Luyện Long cốt 1 lạng

Luyện Mẫu lệ 1 lạng

Giã nhỏ, trộn với cháo nấu bằng hạt sen làm viên

Mạc tích đan =

Mạc tích (Pb) 2 lạng Lưu hoàng 2 lạng

Xuyên luyện tử 1 lạng Hồ lô ban 1 lạng

Mộc hương 1 lạng Bào phụ tử 1 lạng

Nhục đậu khấu 1 lạng Bổ cốt chi 1 lạng

Dương khởi thạch 1 lạng Trầm hương 1 lạng

Hồi hương 1 lạng Nhục quế 5 đồng cân

Ngày uống 1 lần, từ 3 - 5 đồng cân, uống liền 5 ngày thì dừng

Tả quy ẩm =

Thục địa - Sơn dược - Câu kỷ tử - Sơn thù nhục - Chích cam thảo - Phục linh

Hữu quy ẩm =

Thục địa - Sơn dược - Sơn thù nhục - Câu kỷ tử - Đỗ trọng - Phụ tử - Nhục quế - Chich cam thảo.

Hai phương trên trong sách không có ghi tễ lượng

Lục vị địa hoàng thang =

Các vị như Lục vị địa hoàng hoàn, lấy lượng thích hợp làm thang tễ

Giao thái hoàn =

Hoàng liên 1 đồng cân Nhục quế 5 phân

Nghiền nhỏ làm viên, uống trước lúc ngủ 3 tiếng đồng hồ, có thể chia làm hai lần uống trưa và tối.

Bát chích tán = (hiện làm thang tễ sắc uống)

Xa tiền tử 3 - 5 đồng cân Mộc thông 1 - 2 đồng cân

Cù mạch 3 đồng cân Biển súc 3 đồng cân

Hoạt thạch 4 đồng cân đến 1 lạng Cam thảo tiêu 1- 3 đồng cân

Chi tử 2 - 3 đồng cân Chế đại hoàng 2 - 3 đồng cân